PITY NL

PityNL powstało jako wyodrębnienie działalności firmy „Księgowa Holandia Elżbieta Gawryś”.

Ma ono na celu polepszenie kontaktu z klientami, gdyż ze względu na ogrom spraw tenże kontakt był ograniczony.
Nazywam się Krzysztof Kondracki i od wielu lat zajmuję się rozliczeniami w Polsce i Holandii, współpracuję z firmą „Księgowa Holandia”, aby pomóc państwu z coraz trudniejszymi procedurami podatkowymi.

Moim zadaniem jest w jak najbardziej prosty i zrozumiały sposób przebrnąć przez trudy związane z kontaktem pomiędzy Wami, a urzędami skarbowymi w obydwu państwach.

W swoich działaniach staram się o to, aby jak najlepiej i najdokładniej wywiązać się w Państwa imieniu wobec tychże instytucji.

Moja praca jest oparta na najlepszych programach branżowych: Elsevier Nextens oraz e-Pity dzięki czemu Holenderskie rozliczenia podatkowe oraz dofinansowania są wykonywane bez potrzeby zamawiania formularzy czy kodów, a Polskie rozliczenia mają przejrzystą formę…

ROZLICZENIE PODATKOWE PIT/PIT ZG

Każda osoba posiadająca tzw ośrodek interesu życiowego w Polsce (np: meldunek, nieruchomość, współmałżonka…) ma nieograniczony obowiązek podatkowy w/g ustawy o PIT z 2004 roku – ustawa podpisana pomiędzy Holandią i Polską mówi o przeciwdziałaniu podwójnego opodatkowania na zasadzie wyliczania podatku metodą proporcjonalnego odliczenia.
Jest to inna ustawa, niż ta podpisana z resztą krajów UE, która polega na zasadzie wyliczania podatku metodą wyłączenia z progresją, gdzie mamy ograniczony obowiązek podatkowy i jeśli np nie osiągnęliśmy dochodu w Polsce nie mamy obowiązku rozliczania swojego dochodu zza granicy.
Oznacza to że każda osoba, która osiągnęła dochody w Holandii i jej ośrodek interesu życiowego znajduje się w Polsce ma nieograniczony obowiązek rozliczenia swoich dochodów z Holandii bez względu na to czy osiągnęła dochód w Polsce czy nie.
Do rozliczenia PIT potrzebne są następujące dane:
-imię/imiona i nazwisko
-numer PESEL
-adres zamieszkania/zameldowania w PL (bardzo prosimy o dodanie informacji jakie województwo, powiat, oraz urząd pocztowy, a także do którego urzędu skarbowego należymy)
-wszystkie Jaarografy otrzymane od Holenderskich pracodawców – jeśli na dokumencie nie jest podany dokładny okres zatrudnienia prosimy o dodanie tejże informacji – jest to bardzo ważny element rozliczenia)
-jeśli osiągnęli państwo także dochód w PL (i tylko w takim przypadku): -wszystkie PIT11/PIT40A otrzymane od pracodawców/płatników świadczeń z PL, oraz jeśli są państwo rodzicami także informacje na temat dzieci (imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL)
-jeśli był rozliczany poprzedni rok podatkowy prosimy o przesłanie kopii rozliczenia lub kwoty przychodu wykazanej w PIT
Począwszy od roku 2019 jeśli osiągnęliśmy dochód w Polsce w roku 2018 nasze rozliczenie zostanie wstępnie wykonane przez urząd skarbowy, lecz gdy osiągnęliśmy także dochód w Holandii w roku 2018 koniecznym jest wykonanie jego korekty uwzględniają dochód z Holandii.
-WSZYSTKIE POWYŻSZE INFORMACJE (WRAZ Z KOPIAMI DOKUMENTÓW) MOŻNA PRZESŁAĆ DO NAS POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY ZNAJDUJĄCY SIĘ W DOLNEJ CZĘŚCI STRONY.
30€ za każdy rok podatkowy – obowiązek podatkowy do 5 lat wstecz, do każdego rozliczenia (o ile to potrzebne) dodawane są wstępnie wypełnione zaświadczenie o dochodach lub ich braku, czynny żal

HOLENDERSKIE ROZLICZENIE PODATKOWE "AANGIFTE INKOMSTBELASTING"

Do Holenderskich rozliczeń podatkowych potrzebne są następujące dane:
-imię/imiona i nazwisko
-data urodzenia
-nr BSN (SOFI)
-wszystkie Jaarografy otrzymane od Holenderskich pracodawców – jeśli na dokumencie nie jest podany dokładny okres zatrudnienia prosimy o dodanie tejże informacji – jest to bardzo ważny element rozliczenia) – w momencie, gdy okres ten jest nieznany, można go zweryfikować na podstawie WSZYSTKICH salarisów otrzymanych od pracodawcy(ów)
-jeśli osiągnęli państwo także dochód w PL (i tylko w takim przypadku): -kwota dochodu osiągnięta w PL lub kopie PIT11/PIT40A
-jeśli są państwo rodzicami i dziecko było zameldowane pod tym samym adresem minimum 6 miesięcy prosimy o podanie danych dziecka (imię/imiona i nazwisko, data urodzenia, nr BSN o ile został przyznany) – prosimy pamiętać, iż dziecko MUSI być zameldowane pod tym samym adresem co rodzic(e)
-w przypadku gdy państwo się zameldowali lub wymeldowali w danym roku podatkowym potrzebny jest salaris z tygodnia/miesiąca, w którym nastąpiło zameldowanie/wymeldowanie oraz data zameldowania/wymeldowania.

WSZYSTKIE POWYŻSZE INFORMACJE (WRAZ Z KOPIAMI DOKUMENTÓW) MOŻNA PRZESŁAĆ DO NAS POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY ZNAJDUJĄCY SIĘ NA DOLE STRONY

ROZLICZENIE DLA OSÓB NIEZAMELDOWANYCH

(C-Formulier – wykonujemy rozliczenie na komercyjnym programie fiskalnym NEXTENS lub poprzez DigiD)

50€

ROZLICZENIE DLA OSÓB ZAMELDOWANYCH CAŁY ROK PODATKOWY

(P-Formulier – wykonujemy poprzez DigiD)

50€
h

ROZLICZENIE PODATKOWE DLA OSÓB CZĘŚCIOWO ZAMELDOWANYCH W DANYM ROKU PODATKOWYM

(M-Formulier – zamawiamy bezpłatnie książkę lub wykonujemy rozliczenie na komercyjnym programie fiskalnym NEXTENS)

50€
i

Rozliczenie dla pary wraz z hipoteką

(wykonujemy poprzez DigiD)

100€

DOKUMENTY

Poniżej znajdziecie państwo formularze do samodzielnego wypełnienia jednak nasza firma przygotowuje komplet dokumentów na potrzeby każdego rozliczenia.

Czynny żal

To dokument dzięki któremu możemy uniknąć kary finansowej w przypadku nie złożenia zeznania podatkowego w terminie, składamy go wraz z przedawnionym zeznaniem podatkowym

Druk ZAP-3

Formularz dzięki któremu możemy zaktualizować swoje dane osobowe, adresowe, konto bankowe itp…

Druk PPS-1

Pełnomocnictwo szczególne – jest to formularz dzięki któremu możemy upoważnić osobę trzecią do odbioru zaświadczenia.

ROZLICZENIA

PROCEDURY

Polskie rozliczenia podatkowe PIT wypełniamy w formularzach Ministerstwa Finansów na podstawie informacji o dochodach otrzymanych od pracodawców. Ze względu na to, że holenderski Urząd Skarbowy Belastingdienst wysyła informacje o dochodach z Holandii do urzędu skarbowego w Polsce do każdego zeznania podatkowego dołączamy własne, podpieczętowane wyliczenie, które ma na celu poinformowanie urzędu o sposobie wyliczenia ulg podatkowych.
Wypełniamy gratisowo także wszystkie potrzebne dokumenty do otrzymania zaświadczenia o dochodach.


Wypełnione dokumenty wysyłamy drogą internetową bezpośrednio do Urzędu Skarbowego (o ile to możliwe – jeśli klient posiada e-podpis, lub zna swoje dochody z roku poprzedniego), drogą pocztową, lub wydrukowane do rąk własnych w celu przedłożenia osobiście lub poprzez osobę upoważnioną.


Do wykonania rozliczenia potrzebne są informacje o dochodach otrzymane od pracodawcy(ów), dane personalne, dane adresowe, PESEL oraz przybliżony czas pracy w Holandii.

Polskie rozliczenia podatkowe PIT wypełniamy w formularzach Ministerstwa Finansów na podstawie informacji o dochodach otrzymanych od pracodawców. Ze względu na to, że holenderski Urząd Skarbowy Belastingdienst wysyła informacje o dochodach z Holandii do urzędu skarbowego w Polsce do każdego zeznania podatkowego dołączamy własne, podpieczętowane wyliczenie, które ma na celu poinformowanie urzędu o sposobie wyliczenia ulg podatkowych.
Wypełniamy gratisowo także wszystkie potrzebne dokumenty do otrzymania zaświadczenia o dochodach.

Wypełnione dokumenty wysyłamy drogą internetową bezpośrednio do Urzędu Skarbowego (o ile to możliwe – jeśli klient posiada e-podpis, lub zna swoje dochody z roku poprzedniego), drogą pocztową, lub wydrukowane do rąk własnych w celu przedłożenia osobiście lub poprzez osobę upoważnioną.

Do wykonania rozliczenia potrzebne są informacje o dochodach otrzymane od pracodawcy(ów), dane personalne, dane adresowe, PESEL oraz dokładny okres zatrudnienia w Holandii.

KONTAKT

  Oświadczam, iż wszystkie dane wysyłane do PITY NL w celu wykonania zlecenia są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

  Lijnbaan 14

  3142BK Maassluis

  +31 (0) 624 955 703

  ksiegowaholandia@gmail.com

  h

  KVK: 68381190

  Numer Konta: PityNL ; NL32INGB0007749841

  SWIFT/BIC: INGBNL2A