ROZLICZENIE PODATKOWE PIT/PIT ZG
Każda osoba posiadająca tzw ośrodek interesu życiowego w Polsce (np: meldunek, nieruchomość, współmałżonka...) ma nieograniczony obowiązek podatkowy w/g ustawy o PIT z 2004 roku - ustawa podpisana pomiędzy Holandią i Polską mówi o przeciwdziałaniu podwójnego opodatkowania na zasadzie wyliczania podatku metodą proporcjonalnego odliczenia.
Jest to inna ustawa, niż ta podpisana z resztą krajów UE, która polega na zasadzie wyliczania podatku metodą wyłączenia z progresją, gdzie mamy ograniczony obowiązek podatkowy i jeśli np nie osiągnęliśmy dochodu w Polsce nie mamy obowiązku rozliczania swojego dochodu zza granicy.
Oznacza to że każda osoba, która osiągnęła dochody w Holandii i jej ośrodek interesu życiowego znajduje się w Polsce ma nieograniczony obowiązek rozliczenia swoich dochodów z Holandii bez względu na to czy osiągnęła dochód w Polsce czy nie.
Do rozliczenia PIT potrzebne są następujące dane:
-imię/imiona i nazwisko
-numer PESEL
-adres zamieszkania/zameldowania w PL (bardzo prosimy o dodanie informacji jakie województwo, powiat, oraz urząd pocztowy, a także do którego urzędu skarbowego należymy)
-wszystkie Jaarografy otrzymane od Holenderskich pracodawców - jeśli na dokumencie nie jest podany dokładny okres zatrudnienia prosimy o dodanie tejże informacji - jest to bardzo ważny element rozliczenia)
-jeśli osiągnęli państwo także dochód w PL (i tylko w takim przypadku): -wszystkie PIT11/PIT40A otrzymane od pracodawców/płatników świadczeń z PL, oraz jeśli są państwo rodzicami także informacje na temat dzieci (imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL)
-jeśli był rozliczany poprzedni rok podatkowy prosimy o przesłanie kopii rozliczenia lub kwoty przychodu wykazanej w PIT
Począwszy od roku 2019 jeśli osiągnęliśmy dochód w Polsce w roku 2018 nasze rozliczenie zostanie wstępnie wykonane przez urząd skarbowy, lecz gdy osiągnęliśmy także dochód w Holandii w roku 2018 koniecznym jest wykonanie jego korekty uwzględniają dochód z Holandii.
-WSZYSTKIE POWYŻSZE INFORMACJE (WRAZ Z KOPIAMI DOKUMENTÓW) MOŻNA PRZESŁAĆ DO NAS POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY ZNAJDUJĄCY SIĘ TUTAJ.
30€ za każdy rok podatkowy - obowiązek podatkowy do 5 lat wstecz, do każdego rozliczenia (o ile to potrzebne) dodawane są wstępnie wypełnione zaświadczenie o dochodach lub ich braku, czynny żal


HOLENDERSKIE ROZLICZENIE PODATKOWE "AANGIFTE INKOMSTBELASTING"
Do Holenderskich rozliczeń podatkowych potrzebne są następujące dane:
-imię/imiona i nazwisko
-data urodzenia
-nr BSN (SOFI)
-wszystkie Jaarografy otrzymane od Holenderskich pracodawców - jeśli na dokumencie nie jest podany dokładny okres zatrudnienia prosimy o dodanie tejże informacji - jest to bardzo ważny element rozliczenia) - w momencie, gdy okres ten jest nieznany, można go zweryfikować na podstawie WSZYSTKICH salarisów otrzymanych od pracodawcy(ów)
-jeśli osiągnęli państwo także dochód w PL (i tylko w takim przypadku): -kwota dochodu osiągnięta w PL lub kopie PIT11/PIT40A
-jeśli są państwo rodzicami i dziecko było zameldowane pod tym samym adresem minimum 6 miesięcy prosimy o podanie danych dziecka (imię/imiona i nazwisko, data urodzenia, nr BSN o ile został przyznany) - prosimy pamiętać, iż dziecko MUSI być zameldowane pod tym samym adresem co rodzic(e)
-w przypadku gdy państwo się zameldowali lub wymeldowali w danym roku podatkowym potrzebny jest salaris z tygodnia/miesiąca, w którym nastąpiło zameldowanie/wymeldowanie oraz data zameldowania/wymeldowania.


-WSZYSTKIE POWYŻSZE INFORMACJE (WRAZ Z KOPIAMI DOKUMENTÓW) MOŻNA PRZESŁAĆ DO NAS POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY ZNAJDUJĄCY SIĘ TUTAJ.
ROZLICZENIE DLA OSÓB NIEZAMELDOWANYCH (C-Formulier - zamawiamy bezpłatnie login i hasło do programu lub wykonujemy rozliczenie na komercyjnym programie fiskalnym NEXTENS)- 40€

ROZLICZENIE DLA OSÓB ZAMELDOWANYCH CAŁY ROK PODATKOWY - 40€ (P-Formulier - wykonujemy poprzez DigiD)

ROZLICZENIE PODATKOWE DLA OSÓB CZĘŚCIOWO ZAMELDOWANYCH W DANYM ROKU PODATKOWYM (M-Formulier - zamawiamy bezpłatnie książkę lub wykonujemy rozliczenie na komercyjnym programie fiskalnym NEXTENS)- 50€

Rozliczenie dla pary wraz z hipoteką (wykonujemy poprzez DigiD)- 100€
Strona główna       Usługi        Procedury         Dokumenty        Kontakt