Poniżej znajdziecie państwo formularze do samodzielnego wypełnienia jednak nasza firma przygotowuje komplet dokumentów na potrzeby każdego rozliczenia.

Czynny żal to dokument dzięki któremu możemy uniknąć kary finansowej w przypadku nie złożenia zeznania podatkowego w terminie, składamy go wraz z przedawnionym zeznaniem podatkowym

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach to formularz do urzędu skarbowego, składa się go w celu uzyskania zaświadczenia o dochodach (lub ich braku) uzyskanych w Polsce. Jest to uniwersalny formularz, jednak może być nieakceptowalny przez niektóre Urzędy Skarbowe - akceptowalne formularze powinny być dostępne na stronie internetowej danego urzędu - jeśli taki dokument nie jest dostępny do pobrania to wypełniamy formularz uniwersalny

Zaświadczenie o dochodach za 2015 rok jest dokumentem informującym o uzyskanych dochodach (lub ich braku) w Polsce. Wystawiany na potrzeby uzyskania holenderskich ulg podatkowych

Zaświadczenie o dochodach za 2016 rok jest dokumentem informującym o uzyskanych dochodach (lub ich braku) w Polsce. Wystawiany na potrzeby uzyskania holenderskich ulg podatkowych

Zaświadczenie o dochodach za 2017 rok jest dokumentem informującym o uzyskanych dochodach (lub ich braku) w Polsce. Wystawiany na potrzeby uzyskania holenderskich ulg podatkowych

Zaświadczenie o dochodach za 2018 rok jest dokumentem informującym o uzyskanych dochodach (lub ich braku) w Polsce. Wystawiany na potrzeby uzyskania holenderskich ulg podatkowych

Objaśnienie do zaświadczenia o dochodach wyjaśnia poszczególne fragmenty samego zaświadczenia. Można w nim znaleźć szczegółowe informacje na temat każdej sekcji zaświadczenia.

W celu ułatwienia kontaktu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym zawarto najczęściej wymagane dane osobowe w różnych sprawach. Można go znaleźć tutaj.
Strona główna       Usługi        Procedury         Dokumenty        Kontakt